PROJEKTUŽUM

Pro nás se vytratilo umění z domácností. Mrzí nás, že ho nahradil design. Chceme dělat užité umění, neopakovatelné, rukodělné, rozmanité, pracné, nezjednodušené, originální. Artefakt ovlivněný funkcí. Umění, které si můžeme užít.

Soňa Třeštíková, Ladislav Průcha, František Antonín Skála