Ladislav Průcha

 Jiráskova 434, Nový Bor, 473 01

 email: ladaprucha@seznam.cz 

+420 777 81 74 78

ladaprucha@seznam.cz